Brief bij uitgifte boekenpakket 2019-2020

Nijmegen,  augustus 2019

 

Beste leerling, Geachte ouders / verzorgers,

 

Hierbij ontvang je het boekenpakket voor het komend schooljaar. Het pakket is samengesteld op grond van gegevens die we van je school hebben ontvangen over leerjaar, schooltype en vakkenpakketkeuze. De leermiddelen zijn eigendom van de school en je krijgt ze dit jaar in bruikleen.

Dit pakket bevat: je boeken, de pakbon en deze brief.

Op de pakbon is vermeld:

Uitgeleverde leermiddelen: dit zijn de boeken die je daadwerkelijk in het pakket moet aantreffen.

En soms:

Nog te leveren leermiddelen: deze boeken zitten niet in het pakket, maar worden later geleverd omdat ze bij het samenstellen van het pakket nog niet geleverd waren door de leverancier. Deze boeken krijg je dus later. Hiervoor hoef je geen actie te ondernemen, ze worden zo snel mogelijk alsnog via school geleverd.

Digitale leermiddelen staan als leermiddelen vermeld, maar ze zitten niet als boek in het pakket. Het is een internettoegang die via de elektronische leeromgeving (ELO) van de school wordt verstrekt.

Bij het SBA (Servicebureau Boeken Alliantie) hebben we ons best gedaan om het pakket correct samen te stellen. Ben je echter van mening dat er iets met het boekenpakket niet in orde is, meld het dan zo snel mogelijk bij het SBA. Doe dat bij voorkeur digitaal. Je kunt het terugmeldformulier vinden op: 

https://www.alliantievo.nl/over-ons/schoolboeken/terugmeldformulier

Tot en met zondag 8 september 2019 kan je via het terugmeldingsformulier reageren. Als wij op die datum geen melding van je ontvangen hebben, gaan we ervan uit dat het pakket correct is geleverd.               

Heb je boeken gekregen voor een verkeerd vakkenpakket of verkeerde klas, dan betekent dat bijna altijd dat wij verkeerde gegevens van je school hebben ontvangen. Dit kun je melden bij het punt: “anders, namelijk:” op het terugmeldformulier. Wij zullen dan contact opnemen met je school. Zodra wij de juiste gegevens ontvangen van je school kunnen we een nieuw pakket samenstellen. De school zal je vragen het verkeerde pakket op school in te leveren.

Het is niet toegestaan om in je leerboeken te schrijven.

Wat betreft het schrijven in de werkboeken, hebben de scholen hun eigen aanpak. Op school wordt duidelijk gemaakt, waar jij je wat dat betreft aan te houden hebt. Zoals je weet, moet je de boeken in goede staat houden. Als het je niet lukt om de boeken in goede conditie te houden, zal je de schade moeten vergoeden. Zorgvuldig omgaan met je boeken begint ermee dat de boeken goed gekaft worden en dat ze in een goede tas vervoerd worden. Een goede tas kan tegen een regenbui en heeft in elk geval rechte en geen ronde hoeken. 

We hopen dat je een correct boekenpakket hebt ontvangen. De eventuele nalevering wordt zo snel mogelijk via school bezorgd.

Tenslotte wensen we je een succesvol en prettig schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,

Het SBA-team