Leermiddelen

De distributie van leermiddelen wordt op onze scholen verzorgd door het Servicebureau Boeken Alliantie (SBA). Leerlingen krijgen het benodigde lesmateriaal aan het begin van het schooljaar in bruikleen en aan het einde van het schooljaar leveren ze het netjes en onbeschadigd weer in. Een overeenkomst tussen school en leerling met betrekking tot de bruikleen van lesmaterialen komt tot stand door ondertekening van de "Overeenkomst met betrekking tot de bruikleen van lesmaterialen" aan het begin van de schoolloopbaan.

Meer informatie vind je in de Regeling lesmaterialen SBA en in de Overeenkomst m.b.t. de bruikleen van lesmaterialen

Digitale leermiddelen

Leermiddelen zijn steeds vaker digitaal. Onze scholen maken regelmatig gebruik van licenties voor digitale leermiddelen van educatieve uitgeverijen. Het SBA verzorgd ook de inkoop, distributie en het beheer van digitale leermiddelen. De digitale leermiddelen zijn single sign on (SSO) beschikbaar voor leerlingen via de elektronische leeromgeving (ELO) van de school. Dat is bijvoorbeeld ItsLearning, Magister of SOMtoday. Heb je problemen bij het benaderen van je digitale leermiddelen? Lukt het niet om in te loggen? Lijkt er een probleem te zijn met de functionaliteit of de inhoud van het digitale lesmateriaal? Of is er iets aan de hand met het platform van de uitgeverij? Meld je dan via ons terugmeldingsformulier en geef bij 'anders' aan wat precies het probleem is. Het SBA gaat dan voor je aan de slag om de problemen op te lossen. Vragen mag je ook mailen naar voila@alliantievo.nl

Boeken niet in goede staat ontvangen?

Bij de levering van leermiddelen aan een groot aantal leerlingen kan wel eens iets fout gaan. Heb je de boeken niet in goede staat ontvangen? Ontbreekt er een boek, of is er juist een boek te veel geleverd? Maak dan gebruik van het terugmeldingsformulier.

FAQ

Misschien vind je het antwoord op je vraag terug op de pagina veelgestelde vragen.