Onze raad van Toezicht

Voorzitter:
"Onze Alliantie staat er goed voor. Dat is mooi. Het is mijn streven om goed nog beter te laten worden."

Onze Raad van Toezicht beoordeelt beleidsbeslissingen van het college, keurt besluiten goed, adviseert de bestuurder, houdt belangrijke ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs in de gaten en is betrokken bij elk van onze scholen. Als je kijkt naar de functies en achtergronden van de leden, zie je dat onze raad goed is verankerd in onze maatschappij.

De leden van onze Raad van Toezicht

H. (Harm) Kersten (voorzitter), lid sinds 1 april 2016

Directeur bij Konings & Meeuwissen accountants en belastingadviseurs

Nevenfuncties:

  • Penningmeester Mr. J.J.L. van der Brugghenstichting
  • Penningmeester Stichting Jan Linders Fonds
  • Penningmeester Stichting ROAd4energy
  • Penningmeester Stichting Op de Heuvel

Mr. D. (Dineke) Leeuwma, lid sinds 1 september 2015

Manager HR Beleid bij Radboudumc

Drs. G. (Greet) Theunissen, lid sinds 1 oktober 2016

Oud-inspecteur van het Voortgezet Onderwijs.

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Stromenland Primair Onderwijs
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT)

Drs. Y. (Yvonne) Visser, lid sinds 1 november 2018

Lid College van Bestuur Flores Onderwijs