Bestuur

Han Elbers, bestuurder
"Natuurlijk bereiden onze scholen de leerlingen voor op hun vervolgopleiding. Maar ze helpen ze ook zich te ontwikkelen tot volwassenen die hun verantwoordelijkheid nemen en rekening houden met elkaar."

Ons College van Bestuur zet het beleid van zeven kerngebieden uit: onderwijs, zorg, huisvesting, financiën, kwaliteit, personeel en ICT. Stuk voor stuk gebieden die voor elk van onze scholen van groot belang zijn en die we met z’n zevenen beter kunnen inrichten dan elke school voor zich.

Ons College van Bestuur bestaat uit één bestuurder, Han Elbers. Hij werkt intensief samen met, en wordt geadviseerd door, de rectoren en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Han Elbers is ook lid van het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband en voorzitter van de Ledenadviesraad van de VO-raad.

De rectoren zitten samen met andere schoolmedewerkers in zogenaamde beleidsgroepen. Er is zo’n groep voor elk van de zeven kerngebieden. Zij adviseren de bestuurder over alle belangrijke besluiten.

Het bestuursbureau

Onze mensen van het bestuursbureau ondersteunen het bestuur, de beleidsgroepen en de scholen bij het bedenken, ontwikkelen en vastleggen van beleid. Hier werken ongeveer twintig mensen. Ronald Bertram is hoofd P&O en leidt het bestuursbureau.