Jaarverslagen

We leggen intern verantwoording af aan onze Raad van Toezicht en extern aan de overheid, bijvoorbeeld aan de Onderwijsinspectie. Dat noemen we  de verticale verantwoording. Horizontaal verantwoorden we ons ook. Tegenover ouders, personeel, leerlingen, afnemend en toeleverend onderwijs en naar andere bedrijven en organisaties.

Dat doen we altijd in het openbaar.

Bijvoorbeeld via de site ‘Scholen op de Kaart’, soms via bijeenkomsten en natuurlijk in ons jaarverslag. We laten daarin zien wat goed gaat en waarop we trots zijn, maar ook wat we nog beter willen doen. Dat hoort ook bij de lerende organisatie die we zijn.

Meer weten? Hieronder lees je hoe we ons verantwoorden: