Over ons

De Alliantie bestaat uit zeven scholen. Onze scholen hebben elk een eigen profiel, sfeer en klimaat. Wij koesteren die verschillen, omdat het uitnodigt om als leerling die school te zoeken, die het beste bij je past en waar je je het meest thuis voelt.

Wat de Alliantiescholen bindt, is grote betrokkenheid bij leerlingen en ouders, samenwerking waar dat meerwaarde heeft en een heldere verantwoording van alles waar wij voor staan.

Onze scholen werken aan de toekomst van leerlingen. Daarbij gaat het natuurlijk om goed onderwijs, maar ook om verantwoord burgerschap. Zorg voor de leerling is kenmerkend voor onze scholen, met aandacht voor schoolklimaat, pedagogische aanpak en veiligheid voor leerlingen en personeel.

In een veilige en stimulerende leeromgeving goed onderwijs bieden aan elke leerling. Dat is waar de Alliantie voor staat. Dat doen we door onze scholen ruimte te geven om te ontwikkelen en samen te werken aan een lerende cultuur. Voor onze leerlingen èn voor onze organisatie. Om dit te bereiken werken we nauw samen in de regio, onder andere met collega-schoolbesturen, bedrijven, gemeenten, basisscholen en vervolgonderwijs.

Lees ons jaarverslag 2020

Lees onze agenda 2020-2024 en verder