Nieuws

Intensieve samenwerking Alliantie VO en Scholengroep Rijk van Nijmegen

10/03/2020 - De schoolbesturen Alliantie VO en Scholengroep Rijk van Nijmegen (SGRvN) hebben een start gemaakt met de verkenning van mogelijkheden om te komen tot een intensievere samenwerking. Beide besturen willen zo het hoofd bieden aan de verwachte terugloop van leerlingen en het groeiende tekort aan leraren. lees meer

Goed nieuws: Salarisverhoging per 1 juni

31/05/2018 - Het bestuur van de Alliantie heeft besloten om de salarissen per 1 juni 2018 met 2,35% te verhogen. Daarmee volgt het bestuur het advies van werkgeversorganisatie VO-Raad. lees meer

Derde Donderdag 2018

31/05/2018 - Op 20 september vindt alweer de derde editie van de Derde Donderdag van September plaats voor het gehele personeel van de Alliantie. Onder de titel ‘Move on up!’ zijn we dit jaar welkom op het Maaswaal College in Wijchen, locatie Oosterweg. lees meer

De Derde donderdag van September

01/09/2017 - Een middag van ontmoeting en verbinding waarin we samen de start van het nieuwe schooljaar vieren en ideeën opdoen om het onderwijs en de samenwerking tussen de Alliantiescholen onderling te versterken. De middag vindt plaats op 21 september 2017, het thema dit jaar is: ‘De toekomst is nu’. lees meer

Bestuursbureau in een nieuwe jas

01/09/2017 - Voorafgaand aan en zelfs tijdens de zomervakantie is hard gewerkt aan de verhuizing van het Bestuursbureau en met ingang van het nieuwe schooljaar is de nieuwe werkplek een feit. Het eerste wat opvalt als je binnenloopt op Meeuwse Acker 20-20 is het licht en de openheid van de ruimte. lees meer

Aanmelden voor ontwikkelen landelijk curriculum

01/09/2017 - De afgelopen jaren hebben jullie veel gelezen over de vernieuwing van ons onderwijs in het landelijke project Onderwijs2032. Dit visietraject is nu afgerond. Inmiddels is het vervolg gestart onder de naam Curriculum.nu. Curriculum.nu is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO- en VO-raad, AVS, LAKS en Ouders en Onderwijs. Leraren, schoolleiders en scholen worden nu opgeroepen om zich komend jaar te buigen over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen.
Deze oproep wordt van harte gesteund door het bestuur en de rectoren van de zeven Alliantiescholen.
lees meer

Eerste 'Op weg naar huis' sessie 7 juni 2017

17/05/2017 - Vanuit de Werkplaats Alliantie VO worden regelmatig 'Op weg naar huis sessies' georganiseerd. Informele bijeenkomsten waar je collega's ontmoet en via een workshop of lezing kort en krachtig met een thema aan de slag gaat.

Twee collega’s van het Maaswaal College doen de aftrap op 7 juni met een sessie SCRUM-men doe je zo!:
lees meer

Opleidingen & Trainingen: vanaf 22 mei alleen nog via de Werkplaats

17/05/2017 - Op de nieuwe website Werkplaats vind je voortaan ook ons Opleidingsaanbod. lees meer

Nieuw: de Werkplaats Alliantie VO

17/05/2017 - De Werkplaats Alliantie VO is de plek voor leer- en ontwikkelactiviteiten binnen de Alliantie en faciliteert ons nieuwe leren. De focus ligt op samen leren. Met én van elkaar. lees meer

Zilver voor leerling Stedelijk Gymnasium bij Europese Olympiade

17/05/2017 - Beide teams die voor Nederland mee hebben gedaan aan de vijftiende EUSO (European Union Science Olympiad) behaalden een zilveren medaille. Een van de teams bestond uit twee leerlingen van het Murmellius Gymnasium in Alkmaar en Lotte Kremer van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. De EUSO werd gehouden van 7 t/m 14 mei in Kopenhagen. lees meer

Aanpassing gesprekscyclus

17/05/2017 - De kwaliteit van het onderwijs valt of staat met de kwaliteit van het personeel. Om een goede afstemming tussen de ontwikkelingsbehoefte en mogelijkheden van de medewerkers en de behoeften van de school / de Alliantie te krijgen wordt sinds 2008 gewerkt met een 3-jarige gesprekscyclus. lees meer

Nieuwe klokkenluidersregeling

17/05/2017 - Waar gewerkt wordt, kunnen zaken mislopen. Het is belangrijk dat eventuele misstanden op tijd worden gesignaleerd. De Alliantie heeft al jaren een ‘Klokkenluidersregeling’, passend binnen de Code Goed Onderwijsbestuur VO. lees meer

Derde Alliantieschool Excellent

24/01/2017 - Na het Stedelijk Gymnasium en de SSgN heeft nu ook het Mondial College het predicaat Excellente school ontvangen, voor hun afdeling havo. lees meer

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

24/01/2017 - Sinds 1 januari 2017 is de heer drs. M.A.M. (Marc) Veldhoven benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. lees meer

Inspectiebezoek SZW: werkstress onder de loep

24/01/2017 - Op 18 januari bezocht de inspecteur van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Alliantie in het kader van het Inspectieproject Psychosociale Werkbelasting 2016. lees meer

Overig nieuws vanuit de scholen

24/01/2017 - Pax verbindt
Intermezzo op het Stedelijk Gymnasium
5-jarig vwo Citadel College
Citadel College 'superschool' lees meer

Start nieuwe nieuwsbrief Alliantie

04/11/2016 - Op 1 september 2016 heeft de Alliantiewebsite een facelift ondergaan. We hebben daarnaast een nieuwe huisstijl laten ontwerpen: soberder, moderner. En we starten met een nieuwe Nieuwsbrief. Niet meer op papier, maar digitaal. Niet meer op een vaste tijd maar alleen als er iets te melden is. We hopen daarmee tegemoet te komen aan een nieuwe manier van communiceren met elkaar. lees meer

Terugblik Derde Donderdag van September

04/11/2016 - Op 15 september werd een nieuwe traditie gestart: de gezamenlijke opening van het schooljaar met medewerkers van alle Alliantiescholen en het bestuursbureau. Deze eerste versie vond plaats in de vorm van een studiemiddag met workshops, een gezamenlijke opening en afsluiting en een informeel samenzijn achteraf. lees meer

Nieuwe leden RvT

04/11/2016 - Per 1 oktober treden twee nieuwe leden toe tot de Raad van Toezicht van de Alliantie. lees meer

Verhuizing Bestuursbureau

04/11/2016 - Rond de zomervakantie 2017 verhuist het bestuursbureau van de Alliantie van het huidige gebouw aan de Scherpenkampweg naar de Meeuwse Acker. lees meer

Intern positionerings- en tevredenheidsonderzoek

04/11/2016 - In het najaar van 2016 vragen wij alle medewerkers van de Alliantie VO deel te nemen aan het driejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek en het imago-onderzoek. Op alle Alliantiescholen wordt tussen de herfst- en kerstvakantie een gezamenlijk moment ingepland, voorafgaand aan een (team)bijeenkomst, ingepland om twee digitale enquêtes in te vullen. lees meer