Onze raad van Toezicht

Voorzitter Marc Veldhoven:
"Onze Alliantie staat er goed voor. Dat is mooi. Het is mijn streven om goed nog beter te laten worden."

Onze Raad van Toezicht beoordeelt beleidsbeslissingen van het college, keurt besluiten goed, adviseert de bestuurder, houdt belangrijke ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs in de gaten en is betrokken bij elk van onze scholen. Als je kijkt naar de functies en achtergronden van de leden, zie je dat onze raad goed is verankerd in onze maatschappij.

De leden van onze Raad van Toezicht

Drs. M.A.M. (Marc) Veldhoven (voorzitter)

Gepensioneerd bestuurder

Nevenfuncties:

 • Lid van het College voor Arbeidszaken van ACTIZ
 • Lid van de ledenraad van PGGM Coöperatie UA
 • Lid van de stuurgroep Brainport Healthy Living Lab
 • Voorzitter Raad van Advies David marketing & communicatie

Dr. Ing. D. (Diana) de Jong

Lid van College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Nevenfuncties:

 • Lid Advisory board Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit
 • Voorzitter Stuurgroep Fondsbeheer Gelderland valoriseert
 • Lid Raad van Toezicht ACE
 • Lid Bestuur OPuS
 • Lid Advisory Board Velocity 2017
 • Lid Comité van Toezicht Operationeel Programma EFRO 2014-2020, regio Oost-Nederland

Mr. D. (Dineke) Leeuwma

Manager Arbeidsvoorwaarden CS, UMC St. Radboud.

H. (Harm) Kersten

Directeur bij Konings & Meeuwissen accountants en belastingadviseurs. 

Nevenfuncties:

 • Penningmeester Mr. J.J.L. van der Brugghenstichting
 • Penningmeester Stichting Jan Linders fonds
 • Penningmeester Stichting ROAd4energy
 • Penningmeester Stichting Op de Heuvel
 • Voorzitter Stichting Prioriteit Achilles '29

Drs. G. (Greet) Theunissen

Oud-inspecteur van het Voortgezet Onderwijs.

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Stromenland Primair Onderwijs
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT)

Dr. A. (Arno) Geurtsen

Managing Consultant bij Next Thinking en senior research fellow Zijlstra Center for Public Control and Governance bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Kenniscentrum Leerplan Ontwikkeling (SLO)
 • Lid Raad van Toezicht ROC TOP Amsterdam en Almere
 • Penningmeester Vereniging Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI)
 • Lid Raad van Toezicht St. Willibrord/PCOU
 • Lid Raad van Toezicht NU'91
 • Gastdocent Rijksacademie Economie en Financiën