Suggesties en klachten

Soms is er onenigheid. Een meningsverschil, een misverstand of meer – en komen leerlingen, docenten of ouders er samen niet uit. Een gesprek met de mentor of de jaarlaagcoördinator kan dan al veel oplossen. Als dat niet lukt, is een gesprek met de rector mogelijk. Mocht het dan nog niet opgelost zijn, dan hebben we een officiële procedure: de klachtenregeling.

De klachtenregeling

De klachtenregeling heeft eigenlijk vooral tot doel dat we elke klacht, met elkaar, zorgvuldig behandelen. Zo garanderen we een schoolklimaat waarin iedereen zich veilig en beschermd voelt. In de schoolgids van elke Alliantieschool staat de klachtenprocedure beschreven. Ook zijn er voor ouders en leerlingen folders met gegevens van de interne en externe vertrouwenspersonen.

Precies weten hoe het zit? Hier vind je: